Arabuluculuk Tarifeleri

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıkların dava açılmadan önce arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret için tıklayınız.

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıkların dava açıldıktan sonra arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret için tıklayınız.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilibilen hukuki uyuşmazlıkların dava açıldıktan önce veya sonra arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret için tıklayınız.

 

Image 01