Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 05
Hoşgeldiniz

  

Image 01

 

Arabuluculuk Ne Demektir?
Arabuluculuk, uyuşmazlık çözümünde yansız bir kişinin taraflara aktif bir biçimde yardım ettiği, gizlilik esasıyla yürütülen bir mutabakat sürecidir.

Arabulucu Kimdir?
Arabulucu, uyuşmazlık taraflarını bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir. Arabulucu uyuşmazlığın çözüm sürecinde bizzat karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır.
Arabulucuya Ne Zaman Gidilir?
Taraflar arasında uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceği gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilir.
Hangi Davalar Arabuluculuk Kapsamındadır?
Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir. Danışma sayfamızdaki formu doldurarak uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olup olmadığını bizlere sorabilirsiniz.
Arabulucuya Başvurmakla Dava Açmaktan Hakkı Kaybedilmez.
Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Taraflar kendi istekleri ile başlattıkları bu süreci yine kendi istekleri ile sona erdirip mahkemeye başvurabilirler.
Arabulucu Nasıl Seçilir?
Taraflar arabulucuyu, Arabuluculuk Daire Başkanlığının resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tr adresinde yer alan güncel arabulucular listesinden seçebilirler.
Dava Açmaya Kıyasla Arabuluculuk Pahalı Bir Yöntem Midir?
Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmazlar, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir.
Arabuluculuk Sürecindeki Ücret Ve Masrafları Kim Karşılar?
Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk sürecindeki tüm masraflar taraflarca eşit olarak karşılanır.
Arabuluculuk Süreci Sonunda Varılan Anlaşma Taraflar İçin Bağlayıcı Mıdır?
Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. İcra edilebilirlik şerhi içeren bu anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır. Özetle mahkeme ve yargılama olmaksızın arabuluculuk vasıtasıyla ilam niteliğinde bir belgeye sahip olunabilir.

Mahkeme İcra Edilebilirlik Şerhi Verirken Neye Dikkat Edecektir?
Mahkeme; anlaşmanın ve içeriğinin, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığı ve cebri icraya elverişli olup olmadığı yönünden inceleme yapacaktır.

Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlığın Çözümünde Tarafların Kazançları Nelerdir?
Taraflar dava boyunca yapmak zorunda kalacakları mahkeme harcı, posta gideri, bilirkişi, keşif vb. yol giderleri gibi tüm masraflardan tasarruf ederler. Uyuşmazlığın çözümü mahkemeye göre daha kısa sürer. Sonuç, tarafların kontrolündedir dolayısıyla arzu etmedikleri bir sonuca mahkum edilemezler. Geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır. Güvenirlik ve gizlilik önemlidir; taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını rahatlıkla konuşabilirler. Psikolojik ve sosyolojik riski azdır; daha az yeni sorun doğurur. Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir. Anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.